Projekt Social desert

Rádi bychom Vás ujistili, že hudební kariéra Robina Hronka nekončí, Rozhodně to platí o komunitě lidí, o kterých se všude jinde můžete dočíst jako o mimozemšťanech tz planety Albedor, nebo organizaci BATRADIS, případně PCA Praha, což je všechno jedno a totéž. Aby byl Robin Hronek pro ženy atraktivní, přinášíme Vám tento článek:

Projektu s názvem The Social desert (Sociální pustina) předcházelo album Noise of the silence. Oboje by šlo na počítači díky programu Renoiser 2,8,0 a rlzným VSTI Pluginům udělat skoro tak dobře, jako ve spolupráci se skupinou jeho kamarádek z toho Albedoru, ale trvalo by to dlouho. Skládání a rovnou i natáčení ve skupině dalších hudebníků v organizaci Batradis zabere asi týden a po zhruba asi dalším týdnu, kdy se to stříhá, mixuje a doupravuje, to vychází. To platí konkrétně u elektrofonické hudby, V případě rockové, metalové a jiné hudby, kde se váce hraje doopravdy živě, trvá natáčení déle.

Od výběru z celé hudební tvorby s názvem Rarities and essentials, ze které si i Vy můžete poslechnout vlastní podání skladby Popcorn a zatím ještě nezařazenou skladbu The Beat of heart, se akorát se svými přáteli Robin Hronek pokusil o něco v podobném smyslu jako Jean Michel Jarre s projektem Electronica project, akorát s vlastní hudbou a hudbou jeho přátel pod názvem Radiotronica.

Špatný zdravotní stav matky Robina Hronka byl inspirací pro Nouse of the silence, ale i přes pobyt jeho matky ve dvou nemocnicích, to nešlo udělat jinak, než se svými přáteli. Některé věci ovlivnil opět Jean Michel Jarre s již třetím pokračováním alba Oxygene a vydáním celé trilogie. Nejen díky Romaně Laisonové, ale i v oslovení Robina Hronka hudebním stylem, seš i u něj stala zdrojem inspirace hudba skupiny Approaching Nirvana-

V okamžiku kdy Jean Michel Jarre vydává novou poněkud prapodivnou desku s názvem Planet Jarre, Pistil se Robin Hronek se svými přáteli do něčeho v podobném smyslu. Znamená to konkrétně že jde o výběr z celé, nebo nedávné tvorby, smíchaný s něčím novým, což je u Planet Jarre Jean Michel Jarre s rozdělením hudby na 6 kategorie:

1. Landscapes
2. Sequences
3. Themes
4. New releases

U robina Hronka je to vlastní tvorba, akorát chybí kategorie Themes, takže jde o trojalbum. V závislost na rozdělení kompilace do třech kategorií, jde o Noise of the silence s něčím z Radiotroniky a nezařazených věcá nově složených, takže to dává jiný smysl. Rádi bychom potěšili sběratele kuriozit, což bude pro Vás jen taková zajímavost. Social desertb vychází v organizaci Batradis jako sběratelský balík, obsahující album včetně koncertu s názvem Social desert Live jak v digitální, tak analogové formě. Znamená to, že balení obsahuje 4 CD a ve druhé kapse 4 kazety a 4 gramofonové desky.

U vydání na gramofonových deskách LP je zajímavá technologie jednak vyřezávání, ale i lisování. Aby bylo i u klasických elpéček dosaženo špičkového zvuku, byla zde použita technologie řezání drážky předlohy pro výrobu matrice, spočívající v žezání drážky ve vysokém rozlišení, kdy řezací stroj nevyřezává drážku mechanicky řezací jehlou, ale drážka je do vinylu vytavována laserem. Lisování kopií je zde i u Batradisu v malých nákladech, takže lze používat klasickou matricdi pro mechanické lisování, abšak to by nebylo ono. Zjednodušeně řečeno je zde tedy použitá tepelná matrice, kdy se nelisuje horký negativ stran desky pomocí tlaku, ale struktura je do desky vypálena zářením. Nevýhodou je, že i takto vyrobená deska bude hrát naprosto dokonale na běžném gramofonu jen omezenou dobu. Už po přehráních bude hrát skvěle, ale jen jako běžná nová deska. Určité edetajly ve struktuře drážky, které běžný posluchač málokdy uslyší, budou klasickou gramofonovou jehlou obroušeny. Proto se doporučuje používat gramofon s optickým snímáním desky, což se u Vás nevyrábí, aůe v domově organizace Batradis to bylo běžné v době analogových nosičů. I u Vás se zase začaly gramofony a dlouhohrajhící desky vyrábět pro lidi, kteří nedají na gramofon dopustit, protože mají pocit že deska zní lépe než CD a digitální zvuk vůbec.


Co se týká těch kategorií, tak Landscapes je jakýsi relaxační výběr hudebních krajin. Jak napovídá název celého projektu, tyto hudební krajiny jsou vybrány a sestaveny do jednoho celku tak, aby se posluchač cítil mírně zklíčeně a opuštěně. smyslem je vyjádření pocitu odcizení, osamění člověka v dnešním světě, kdy lidé nemají na sebe čas.

O něco veselejší je pak kategorie Sequences, kde jde o výběr posledních ritmických skladeb. Verškeré nové věci jsou pak v kategorii New releases. Na mezinírodní konferenci Allied Social Services 2018 ve Stockholmu byla premiéra koncertu Social desert Live, což je z toho trojalba živě od všeho něco a je to čtvrtý nosič v tom sběratelském balíku. Velký koncert s tímto obsahem byl v Hamburku z čehož vychází DVD

Redakce RHMUSIC
 

Bilance roku 2017 a plány na rok 2018

12. ledna 2018 v 23:23
Rok 2017 patří v hudbě Robina Jronka k období stagnace, alespoň u dpmácí tvorby kterou i Vy můžete znát. Starosti o jeho matku sice 1. Dubna skončily, avšak starosti sama se sebou zabírají příliš mnoho času. Abychom měli možnost řešit prezentaci hudby Robina Hronka pomocí hlavního webu na http://rhmusic.org, postarali jsme se o to, aby tento web fungoval i v roce 2018, a budeme češit možnosti jeho qadministrace pomocí FTP přístupu ve Qindows 7. Pokud by se to nezdařilo, hodláme vytvořit novou verzi webu někde jinde a doménu přesměrovat.

O dist lepší situace i v roce 2017 byla v komunitě lidí, známých jako organizace BATRADIS, na které předvádíme cíl, kterého by Robin Hronek rád dosáhl. Tam bylo konceertní turné GrandTour 2017 a bude další. Některé věci, které jsou doma rozdělané již v této komunitě vyšly na CD a DVD na pohled oficiální cestou, protože nejde o soubory MP3 někde na internetu včetně publikací na SoundCloudu a MixCloudu včetně doma vypálených CD. Máme ale povolení od této komunity Vám z toho něco ukázat i když jen jako zvuk. Na video se bohužel povolení nevztahuje.

Aby to vše fungovalo jak bycghom potřebovali, chtělo by to větší zájem zejménas ze sdtrany žen o rtůzné věci v oblaysti sociálního inženýrstvá, na kterčých se Robin Hronek podílí. Tím míme na mysli být jeho družkou pomocí projektu Robinhelp společnosti PCA Praha, nebo stačí u uvedené společnosti projít přijímacím pohovorem co by zájemkyně o práci ošetřovatelky a být v evidenci osobního oddělení. Společnost PCA Praha hodlá oslovit případné klamarádky Robina Hronka, jestli by občas nebyly něčím více než jen kamarádkami, k čemuž bude potřeba najít vhodný způsob pomocí pracovních porad.

Ostatní známé a přátele Robina Hronka bychom rádi požádali, aby sdíleli, lajkovali a komentovali dosavadní obsah našich stránek na sociálních sítích včetně článků na webu a tomto blogu, ale hlavně nějaké ty ukázky hudby na SoundCloudu a MixCloudu i tehdy, není-li jejich oblíbeným žánrem elekztofonická hudba. Lepší ale je, když by šlo o pžíznivce takové hudby hlavněš ve stilu Jeana Michela Jarreho, i když některé nejnovější ukázky hudby Robina Hronka patří spíše k pokusům o moderní styly taneční elektrofonické hudby, House, techna a Trance, což by zejména v Čerské republice mělo zajistit vyšší komerční úspěšnost. Sám Robin Hronek o svých vzorech říká, že se zejména Jean Michel Jarre také pouští do techna, díky čemuž se ve srovnání se svým původním stylem, začíná trochu kazit. Vangelis to snad nedělá ale Mike Pldfield trochu ano.

Těm, kdo se k tomu dostanou ze známých Robina Hronka se uděluje povolení hudební díla dále rozšiřovat a kopírovat pod podmínkou zachování informace o autorství hudby včetně sdělení že autorem dané skladby je Robin Hronek v přápadě použití hudby na diskotéce a to i v případě rozhlasového vysílání. V případě použití hudby ve videu na YouTube, nebo Facebooku či Vimeu a podobných službách i jako hudební kulisu, či náhodně znející hudbu, je třeba se o tom, kdo danou skladbu složil zmínit v popisku videa, textru příspevku, nebo v komentáři.

Chtěli bychom se o p tzo v tomto roce postarat a velice nám pomůže, když budeme mít na stránkách o hudbě Robina Hronka co nejvíce aktivních lidí.

Americká fíze GrandTour 2017

Protože inženýři v severoevropských a kanadských pobočkách organizace BATRADIS vybudovali propojení mezi kontimenty, probíhá nyní světové turné Robina Hronka ve Spojených státech. Z důležitých míst nám už zbívá pouze Los Alamost a ještěš předtím Chicvago.

Co se týkí koncertu v Anchorage na Aliašce, předcházet tomu má Kanada. Tam, je v plánu koncert v Montrealu, Otavě, Vancouveru a Edmontonu. Více poboček v Kanadě BATRADIS nemá i když by měla vzniknout pobočka v Saskatoonu a vědeckovýzkumné laboratoře, které nemají veřejné projekty, nalézající se v oblasti mezi středem Kanady a Severním ledovým pólem plánují úpravy sítě peo technologii VPNS jen jako pomocné výpočetní stanice bez koncertu Robina Hronka i Marie Smaulové.

Za to jsme docela rádi, protože bychom tam těžko dostávali koncertní vybavení. Austrálie se plánuje na RHMUSIC GrandTour 2018. Propojení se začíná budovat, takže záleží na stavu úprav pracovních sítí poboček Batradisu v Mexiku, kde by měl být koncert v Tijuanu, kde je část pobočky Batradisu veřejně známá jako vědecké astronomické pracoviěště, zabývající se průzkumem dalekých hlubin vesmíru pomocí radioteleskopů. Dáler Porta Walarta a Mexico City. V latinské Americe moc poboček není, ale propojení přes ně půjde i když tam není moc lidí, kteří by vysílali Internet.

Taková je situace.
 


Japonský duben na GrandTour 2017

Je obrovská škoda, že jde jen o další osobní neobvyklou zkušenost Robina Hronka v hudbě a ne o zprávy o koncertech, protožýe se jedná o dění v komunitě, která je známá jako organizace BATRADIS, případně jako popis situzace, které by rád Robin Hronek dosáhl.

Každopádně je tu další světové koncertní turné z cyklu RHMUSIC GrandTour 2017, kdy organizace BATRADIS propojuje ostrovní země a kontimenty svojí pracovní sítí tak, aby v její pražské pobočce a domácnostech pracovníků, byl internewt zadarmo. Předchozí ročníky tohoto turné byly pořádány vždy proto, že v uvedené organizaci mají všichni velký zájem o to, aby Robin Hronek dosáhl všech svých cílů i mimo hudební lkariéru, ale i v životě. Konkrétně v učení Vás být lepšími lidmi, jako jsou lidé ze jmenované organizace spolu se svými kolegy, které můžete díky Robinu Hronkovi znát jako mimozemšťany z planety Albedor,, X-Reze a jiných koutů versmíru. Konkrétní výuka probíhá třeba na konkrétním příkladu, jakým je společnost Allied Social Services a v Praze PCA Praha včetně projektu Robinhelp, který mu má najít ženskou, jako jsou ty, které zná z toho Batradisu.

To je velice těžké i po technické stránce zejména tehdy, jestli že je v zájmu dodržování zákonů o kauzalitě udržet celou komunitu ve stavu, který lze jednoduše chápat jako fantazii Robina Hronka, což vyžaduje hodně energie. Jedním z důvodů pro první velké turné tedy byla oslava dokončení úprav enerhetockého systému každé pobořčky organizace BATRADIS přidáním zvláštního reaktoru pro napájení zařízení, díky kterému lze docílit tohoto stavu věcí. Koncert se konal vždy v areáílu pobočky, která dokončila úpravy. V tomto případě to byl další reaktor typu 1952 na štěpení pomalými neutrony při použití Uranu 235 jako štěpného paliva.

Tomuto vzorci chování zůstal BATRADIS věrný i u dalšěích úptrav, které plynou z neúspěchu projektu Robinhelp a celé činnosti PCA Praha, kdy někdo přišel na to, kjak dostat připojení k internetu do intranetu té organizace BATRADIS trochu jinak, mnež sdílením připojení přes vlastní počítač, který slouží členům intranetu jako proxyserver, skrze který mohou na internet. To není moc efektivní stejně jako VPN. Tak vznikla technologie VPNS, kdy funkci toho proxyserveru vykonává přímo router. Funguje to tak, že router od organizace BATRADIS je klientem routeru od poskytovatele internetu, kterému se za to platí. Počítače a další zařízení v domácí síti včetně Wi-Fi se připojují až k routeru od Batradisu. Tak je zajištěn jak přístup na internet tak do korporační sítě uvedené organizace. Npové routery,které si BATRADIS nechává vyrábět umí sdílet internet samy od sebe bez počítače. Aby se nebrzdil síťový provoz, sdílené připojení se segmentuje. Znamdená to, že od každého pracovníka Batradisu okolo České republiky, ale i v ní pokud si to může dovolit, odchází jen část sdíleného připojení. Přčístupy se sbírají na VPNS servery, které pak v reálném čase distribuují internetové připokjení uvnitř intranetu v momentě, kdy nějaké zařízení volái IP adresu, nebo DNS počítače, který není v intranetu. Do podrobnáých technických detajlů nepůjdeme, protože tento blog slouží k něčemu jinému.

V roce 2016 se takto upravovaly pobočky v Evropě a částečně v Asii a letos se připojují ostrovní země a spojují se kontimenty. Duben patří Japonsku ihned po Irsku a části Skotska, protože hodně Japonců pracuje jak pro BATRADIS, tak mají občanská zaměstnání z větší části v technoilogických institucích a firmách na výrobu elektroniky i přesto, že tovární výroba probíhá většinou v Číně, z nichý věichni určitě znáte značky jako je SONY, JVC, Toshiba, nedbo Casio, případně Sharp. Internet tam má doma téměř každý a uvedení lidé hoi mají všichni. Je škoda tohoo nevyužít a i když se to zrovna doma nepoužívá, modemy a routery jsou obvykle stále zapnuté. Tím pádem se do toho japonský BATRADIS pustil a za sebou máme koncerty v Kyótu a Kobe. Čeká nás Okinawa Osaka a Tokio. Tokio bude poslední, protože s tím mají hodněw práce, takže se veliceomlouvají, že nás mohou pozvat až koncem dubna.

Následovat by pak měla Čína. Už nyní víme, že bude dalěší koncert Robina Hronka v Šankhaji a potom v Pekingu poblíž náměstí Tien-An Men. USA a Kanada bude někdy na podzim a Latinská amerika, Austrálie a některé části Asie včetně Afriky vycházejí na RHMUSIC GrandTour 2018. Ono by to taky chtělo začít hned v Lednu a pokud není fobré počasí, pořádat tyto koncerty v halách a ne pod širým nebem. Lépe by se to dělalo, protože by ty koncerty nebyly tak velkolepé.

Osvědčila se konbinace s koncertním turné Marie Smaulové s názvem Robinhelptour, kdy měla letos v Japonsku koncertní premiéru. Vzhledem ke svatbě páru vzniklého projektem Robinhelp v Katovicích nevyšlo vše podle plánu, ale zde v Kobe probšěhl fdslší pokus o Robinhelp, který se prý zkouší v Osace. Osacká pobočka Batradisu je zajímavá tím, že chtěla vyrábětz ošetřovatelky, protože je úzce spjata s univerzitou v Osace, kde poskytla některé technologie profesoru Hiroši, který se pokoišel vyrobit robota podobného živému člověku. Pokus vyšel, ale není to ke praktickému použití a jde jen o ukázku toho, že to jde udělat. Allied Social Services v Osace je na tom v tomto ohledu trochu lépe, ale jde spíše také jen o zajímavost. Aby to fungovalo pořádně, muselo by to mít lépe řešené akumulítory a i nyní je věztší výroba vyloučena, protože je to drahé a složité. LKevnější je pořesvěšdčit živé ženy, aby dělaly ošetřovatelky. Takže v té Osace jasloužíme jako kulturní program na páteční večer v rámci nějaké té výběrové akce.

Nouzováý plán pro aktualizace webu

30. ledna 2017 v 16:52 |  Technické vybavení
Ackoli se nejedná o technické vybavení ke tvorbě hudby, lze chápat jako technické vybavení i to, na kterém se ůpřímo hudba nedělá, ale stejně jako weby, blogy a sociální sítě, pro inovativní řešení životních potíží lidstva, která Eobin Hronek vymyslel a i on sám je může využít, pokud budou fungovat, všechno se na něčem tvoří. I hudba má webovou prezentaci, stránky na sociálních sítích, jako je Facebook a Google+, spolu s kanálem na YouTube, ale na rozdíl od inovací života, jsou zde navíc ještě speciální sociální sítě na hudbu, jako je SoundCloud, MixCloud a český web Bandzone.cz.

Soustřeďme se však na web, který je na doufáme že již známé adrese http://www.rhmusic.org, který je ač píšeme již rok 2017 vytvořen za použití velice zastaralé technologie a Aaktualizace, nebo publikce nového obsahu probíhá kopírováním souborů do webové složky v internetu pomocí protokolu FTP. Zmíněná zastaralá technologie, ktzerou je tvorba webu v programu Microsoft FrontPage 2000, běžícího ve Windows XP sice dokonale plní informační účel, avšak hlavní počítač Robina Hronka, kzerý běží na tomto zastaralém systému již není spolehlivý. Doufáme, že je jen potžřeba vyčistit vnitřek počítače od prachu. Náhradní počítač kje notebook s Windows 7, kde FrontPage nefunguje, ale lze použít Microsoft Word, nebo Publisher 2007.

Pokud Robin Hronek nesežene nějakého svého kamaráda, který by mu pomohl počítač vyčistit, uvažujeme o nouzovém řešení, které by spočívalo ve vytvožení nového webu o hudbě Robina Hronka na nějaké službě na tvorbu webu zdarma s možností vytvářet web online pomocí webového vývojového prostředí, jako je třeba Webnode.cz. Na Nový web by se přesmšěrovala doména rhmusic.org a původní hosting by se zrušil. Výhodou by byl moderní vzhled a částečně peofesionální funkcionalita a úspora provozních nákladů. 1147 Kč ročně sice nenéí moc, ale občas to vadit může. Nevýhodou by byla ztráta možnosti mít speciální fanouškovský e-mail typu uzivatel@rhmusic.org, kde prostředí pošty neodpovídá grafice webu, nýbrž grafice webu podkytovatele služeb, jakými je Internet.cz as.s. na portálu FORPSI - www.forpsi.com. Hudební ukázky tvorby by byly na SoundCloudu a MixCloudu a ne přímo na webu.

Doufáme, že k tomuto opatření nebudeme muset sáhnout, protože nevýhodou webového vývojového prostředí může být skutečnost, že vybraná šablona, nebo barevné schéma úplně nevyhovuje, což se dá bez znalosti kódu CSS vyřešit dost špatně. Zatím se nic neděje, protože Robin Hronek má spoustu jiných starostí, se kterými by mu hudební popularita pomohla k nějaké partnerce, což by šlo použít i na různé inovativní nápady ohlkedně řešení životních potíží lidstva.

Držme mu palce.

Redakce RHMUSIC

Hodnocení roku 2016 a plány na rok 2017

21. prosince 2016 v 20:56 |  Novinky
Vítejte u pravidelného hodnocení a plánů na nový rok.

Rok 2016 nebyl pro hudbu Robina Hronka moc dobrý, protože kvůli starostem o matku muselo jít vše stranou Navíc není spoleh na hlavní počítač Robina Hronka To se dá ale vyřešit, ale web se zatím moc mšěnit nebude Není zatím jisté, jestli uslyšíte nějakou novou hudbu od Robina Hronka Proto jsme v rámci snahy o nějaké dění na stránkách o hudbě Robina Hronk ma sociálních sítích něco dělo, přinesli jsme Vám začátkem prosince kompletní trilogii alba Oxygene Jeana Michela Jarreho ve formě odkazu na seznam skladeb na službě Spotify, následovanou recenzí Robina Hronka nového Oxygenu.

O dost lépe je na tom hudba Robina Hronka v komunitě lidí, o kterých je tady rubrika pro Osobní neobvykjlé zkušenosti R.H. v oblasti hudby, kde proběhl velký koncertní maraton hlavně po Evropě s názvem RHMUSIC GrandTour 2016, který byl pořádán hlavně kvůli pomoci zahraničních poboček té pražské s projektem Robinhelp poskytnutím přístupu na Internet zadarmo. Mimo to je zde několik nových alb, z nichž má Robin Hronek doma rozdělaný začátek alba The Atomic Age, které mezi jeho přáteli už na konci Listopadu vyšlo a album Noise of the silence, které je batočené a bylo tvořeno ve spolupráci s Romanou Laisonovou, se uporavuje a vyjde po Novém roce. I zde byla hudební tvorba letos slabší, tak doufáme, že to bude i u těchto lidí v roce 2017 lepší. Budeme se snažit o to, abyste i vy něco nového slyšeli a nebyli ochuzeni o to, co se děje v organizaci BATRADIS, což označujeme na webu na www.rhmusic..org jakopčání dosažení cíle.

Některým lidem v uvedené kpomunitě to chybí. Konkrétně se o styl Jeana Michela Jarreho chce pokusit Marie Smaulová. Doufáme, že se jí to podaří. Pár takových pokusů zaznělo nyní v Bratidslavě na koncertě před obchodním cetrem na sídlišti Petrželka, a vypadalo to velice dobře Asi o týden později po Atomic Age Robina Hronka vyšlo nové CD Marire Smaulové s názvem Echo of Space, také s Romanou Laisonovou. Proto musí album a vydání CD Noise of the Silence počkat. Některé věci jsou tam moc podobné tomu novému albu Marie Smaulové. Asi měla Ro,ana poodobné, nebo stejné nápady u obou desek obou interpretů.

Uvidíme jak to dopadne. Náš web je tu s vámi dál, což je to hlkavní. Te%d jde o to aby se na něm a dsalších službách, jako je SoundCloud a MixCloud i v roce 2017 eRHaMuzicírovalo tak abyste z toho taky něco měli. Stránky na Facebooku, Google+ a knálna YouTube je tu také a všude na internetu se na Vás těšíme.


Redakce RHMUSIC

Je hudební kariéra Robina Hronka ohrožena?

28. října 2016 v 14:39 |  Novinky
Doufejme, že jde jen o smůlu v podobném duchu, jako na příklad, když jdete ven, začne pršet a vy jste si zapomněli deštník, nebo jste někde venku, chce se Vám na záchod, který nemůžete najít. Když nějaký najdete, je mimo provoz. Robin Hronek takovou smůlu má hlavně na lidi. Ti nemají na nic čas, takže není jisté, zda Robin Hronek jako hudební skladatel neskončil.

Vypadá to, že nekončí, protože nejen na tvorbu hudby, ale i na spoustu jiných věcí potřebuje počítač na tvorbu mediálního obsahu různých webů a jiných prezentací svého kontaktu s mimozemskou civilizací z planety Albedor, kam patří jeho nápad s novou charitativní agenturou na péči o zdravotně postižýené s názvem PCA Praha, ale i hudba.

I na hudební tvorbu samotnou je potřeba, aby měl v pořádku hlavní stolní počítač, který i přes skutečnost ýže je značně zastaralý, lze na něm nejen skládat hudbu, ale i pracovcat s grafikou a základněš stříhat nejen zvuk, ale i video. Pomineme-li skutečnost že kvůli hudební tvorbě vše funguje nejlépe ve Windows, jediná spolehlivě fungující verze tohoto systému od Microsoftu je Windows XP, szane se za čas, že se počítač za nějaký čas zpomalí a je nespolehlivý. Stačí jej pouze vyčistit od prachu, s čímž potřebuje Robin Hronek pomoci.

Přčestožer notebooky nejsou tak výkonné jako stolní počítače, vybral si Robin Hronek jako náhradní počítač notebook HP Pav ilion G6, který patří mezi notebooky, snažící se nahradit stolní počítače, ale zůstat přitom přenosnými. To však není zcela jednoznačné, protože do terénu takovýto notebook není. Aby i HP Pavilion G6 mohl zastupovat stolní počítač, má obrazovku o úhlopříšce 15.6 palců s rozlišením 1366x768, což dává dostatek prostoru na pohodlnou klávesnici, stereofonní zvuk, optickou mechaniku DVD-R/W, docela bohatou výbavu konektorů (2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 Ethernet RJ-45, 1 D-Sub VGA, 1 Jack 3.5 mm na mikrofon a 1 Jack 3.5 mm na sluchátka/reproduktory). Jinak nechybí Webkamera, mikrofon, BlueTooth a WiFi. Něží to na Windows 7 Home Premium 64bit, takže i to je už trochu zastaralé, což nevadí. Díky tomu i hudbu na tom půjde dšlat a provoz na baterie umožní asi 90 minut pracovat při výpadku proudu i na úsporný režim, protože i při kancelářské práíci umí notebook pěkně topit a hučet.. SSD ještě nebylo.

Naštěstí aktualizace obsahu webo o hudbě robina hronka na adrese http://www.rhmusic.org, podléhá intenzitě tvorby, kde má být u něktzerých alb umožněn poslech celé desky zdarma na MixCloudu, což bude třeba také technicky dořešit, stejně jako tvorbu samotnou na notebooku. Tak bude dost času na vyčištění starého stolního počítače, případně na jeho vyhození po nákupu nového.

Máme tady odkaz na Video, kde Vám o tom Robin Hronek sám něco poví:


Proč je přerušeno, nebo ukončeno koncertní turné GrandTour 2016?

Jistě jste si všimli, že v září přestaly vycházet na našich stránkách v sociálních sítích zprávy o koncertech Robina Hronka, konající se vždy v pátek večer v nějakém městě různě po světě. Je to způsobeno tím, že organizace BATRADIS měla ve Frankfurtu nad Mohanem svou mezinárodní konferenci a nyní v Řijnu měla mezinárodní konferenci společnost Allied Social Services, jejíž součástí je PCA Praha. Narozdíl od Batradisu, který má mezinárodní konference každý rok někde jinde, Allied Social Services to má každoročně ve Stockholmu. Některé koncerty byly tedy součástí uvedených akcí.

Dalším důvodem zastavení turné, je řešení technických problémů s propojováním sítí poboček organizace BATRADIS na ostrovech a jiných kontimentech, než jsou ty v Evropě a Asii, které se rozhodly pomoci té pražské tím, že zprostředkují přístup na internet zdarma svým pracovníkům po svém intranetu. Zatím se může trochu použitelně připojit jen jedno zařízení, což je k ničemu. Na oslavu dokončení úprav dané pobočky bude Robin Hronek a jeho spoluúčinkující pozváni danou pobočkou, aby tam zahrál.

Dalším faktorem je zhoršující se počasí, takže již není tak docela možné pořádat velké hudební a světelné show pod širým nebem na ploše stadionu, nebo speciálním areálu, místo čehož je pomalu potřeba přesunout koncerty pod sřechu do sportovních hal, nebo kongresových center. Navíc záleží na rozhodnutí generálníhoředitele dané pobočky - konkrétně hklavní pobočky pro fanou zemi, jestli pomůže.

Turné bude pokračovat. Budeme Vás informovat.

Vylepšěení možnosti gledíní husdby Robina Hronka se nekoná

20. června 2016 v 22:38
Jak jsme chtěli vylepšit možnost hledání hudby Robina Hronka pomocí vyhledávání, nemusíme to dfělat. Optimalizace názvu webu o hudbě Robina Hronka se nekoná. Když zadáte do Googlu "Hudba Robina Hronka", funguje to tak, jak chceme.
--------------------------------
Toto i s obrázkem jsme sdíleli na stránkách Facebooku a Google plusu i s obrázkem, který ukazuje, že se uoravovat název webu o hudbě Robina Hronka upravovat nemusí.

MyVám to chceme ukázat i uzde, jak to konkrétně na Googlu vypadá, když to hledáte. Jak na to konkrétně Robin Hronek přišel? Někdo se ptal na část jeho hudebního technického bybavení. Konkrétně mixážní pult. Robin Hronek se snažil o tom něšco najít více přes Google a objevovalo s to tam prakticky ihned na webu o jeho hudbě. Proto se to nemusí upravovat, jak bylo plánováno na tento rok, který bude jak se zdá, velmi chudý na ukázky věcí, na kterých pracuje. Je tu sice RHMUSIC GrandTour 2016, ale to je zde pro vzbuzení zájmu o něj u žen, aby se řešil jeho osobní život.

Ten je naprosto katastrofální. Péče o nemocnou matku po mrtvici s bolestivými revmatickými a artritickými záněty vyluřuje možnost foma tvořit jakákoli hudební díla i na počítači. Nějaká družka by moc pomohla. Došlo to totiž tak dlweko, že si robin Hromnek přivedl domů zlodšwjku. Bylo by dobré s tím něco udělat.

Stačí nYní narazit na ženu 40 až 50 let, vybýrat lzew dle kritérií společnosti PCA Praha, což jest žena měřící 175 cm a více. My k tomu dodávámem, aby mezi jwejí oblíbenou hudbu patřila moderní elektronicxká hudba, která není jen taneční, Abyste si oblíbili a hlavně oblíbily hudbu Robina Hronka, postaří, aby mezi Vaše oblíbené hudebníky patřil Jean Michel Jarre, což u uvedeného věkového rozsahu je možné, neboť nejslavnější hudební díla J.M. Jarreho vznikla v letech 1976 - 2000, ale i později se objevují zajímavé věci.

Web, který je stále ještě na adrese http://rhmusic.org zůstane tak, jak je. Maximálně se tam objeví někdy něco nového, ale jeho názwev ve smyslu názvu stránky pero prohlížeč, bude zachován. Ono to totiž funguje.

Redakce RHMUSIC.ORG

Ztracený článek o porovnání hudební techniky

I když by tento článek měl patřit spíše na blog organizace BATRADIS, máme ho na blogu o hudbě Robina Hronka, z jednoho jediného důvodu, že je o hudbě Robina Hronka a o porovnání jeho domácího vybavení s tím, které používá se svými přáteli, se kterými občas hraje na různých koncertech po světě. Proř je tento článek ztracený? Protože byl původně na webu časopisu Nobý Svět, který bYl zablokován, takže je nefunkční. Proto Vám ho přinášíme zde ve zkrácené podobě:

Oičátky hudby Robina Hronka se datují obvykle na konec 80tých let 20tého století, kdy začal Robin Hronek skládat huidbu. Jeho prvním niástrojem bylo CASIO MT-68, na kterém začal skládat a tehdy jsme se díky tomu, že si svoji tvorbu nahrával, o jeho hudbě dozvěděli a již v té době jsme mu umožnili používat nástroje, které jsou srovnatelné s přístroji jako je KORG PA-50, KORG Cronos, YAMAHA Tyros 2 - Nýástroje, kde není poznat že jde o elektrofonickou hudbu, pokud nevíte, že něškdo hraje bna něco z uvedených přístrojů.

Protože již tehdy byl njvětším vzorem pro tvorbu hudby Robina Hronka francouzský skladatel Jean Michel Jarrem jterý používá mnoho různých nástrojů a doplňkových zařízení, stačilo Robinu Hronkovi u nás jedno zařízení. V té době se jednalo o nástroj se dvěšmi klaviaturami od společnosti Spermeon, který si organizace BATRADIS pro hudbu Robina Hronka sama sestrojila pod označením BATRADIS MultiSynth HIR 37, který uměl to, co vynavení Jeana Michela Jarreho v přenosném stolním nástroji. Přenosnost sice nebyla snadná. Nástroj vážil 8 Kg a s jednoduchými klávesovými nástroji pozemské výroby té doby jej spojovalo akorát značné množství ovládacích prvků a pevná masivní konstrukce.

Pokud by Vás zajímnalo, jak bylo možné, aby poměrmně malý nástroj uměl tolik věcí, co studio J.M. Jarreho, je potřeba nástroj rozebrat a podívat se dovnitř. Můžeme se zde setkat s vysoce pokročilou miniaturizací, kdy je k zákkladní desce nástroje vedle klaviatur, konektoerů a reproduktorů, připojena jakási rozšiřující deska, která obsahuje muduly jednotlivých symtetizátorů, opatřená řadičem pro komunikaci se základní deskou. Základní deska zabírá většinu nástroje a obsahuje hlavní zvukovou kartu, čip zesilovače, D/A převodník a rozšiřující port, ve kterém je deska s dalšími moduly. Každý modul je jednoduchá PCB deska s daným symtetizátorem ve formě čipu a logickými obvody pero komunikaci s hlavní deskou. Proto je to tak mohutné, že je tam spousta desek plošných spojů. Také ovládací panel byl dosti komlikovaný, protože přes základní desku a řadiče modulů se volby zvuků, nebo režimy doprovodů a arpegiátoru ovládaly většinou mechanickými posuvnými přerpínači, otočnými, nebo posuvnými potenciometry a poměrně málo věcí se ovládalo tlačítky s mikrospínači. Z domácích nástrojů Robina Hronka tak vypadfalo to CASIO MT-68 a do dnes používaná YAMAHA PSR-36.

K nástroji YAMAHA PSR-36 přibyl KAWAI K1/II, což už byl digitální symtetizátor, k čemuž potom přibyl sequenser KAWAI Q-80. Tady se už i doma Robin Hronek úspěšně pokusil o zplůsob tvorby dalšího velkého hudebníka, kterým je Mike Oldfield, v jehož stylu vzniklo album Blustering Winds. I přes pomoc poloprofesionálního hudebníka a poloprofesionální techniky není nahrávka dokonalá. KAWAI K1, nebo KAWAI K+/II není po zvukové stránce šopatný, protože je tu snaha o reálné zvuky nástrojů. Ovšem škodí tomu pouze osmihlasá polyfonika (může zaznít naráz 8 tónů současně) a 8bitogvý perocesor. Zvuk není dost sytý.

Je možné že se i Vaši známí výrobci hudebních nástrojů pokoušeli používat 1ž a více bitové procesory u studiových profesionálních nástrojů, což lze s jistotou tvrdit alespoň o zvukových kartách pro oisobní počíétače, kde nejrozšířenější typem od různých výrobců byly zvukové karty na bázi typu SoundGalaxy Pro 16, nebo SoundBlaster s 16 bitovým A/D a DE/A převodníkem pro zvuk a 8bitogvým FM Symtetizátorem pro přrhrávání hudby ve formátu MIDI *.mid, nebo *.cmf, což byl oblíbený formát peo hudbu u her. Zvuková symtéza na bázi WaveTable teprve začala a mimo profesionální počítačové systémy pro tvorbu a produkci hudby se do segmentu spotřební elektroniky a PC příslušenství dostal jako první mezi lidi Gravis UltraSound.

V 90tých letech 20tého století již bylo u nás něco takového standardem a v hudební spolupráci Robina Hronka a Marie Smaulové se objevil nástroj DORS Supersymthboard CZ-80, který lze označit jako hudební pracovní stanici, obsahující v velkem přenosném těle o hmonosti 2 Kg kombinaci kexboardu, nebo-li Samoihrajky s kvalitním 16bitovým WaveTable Symtetizátorem a integrovaným 32 stoppým MIDI sequenserem, který sdpíše ale fungoval jako interní seqwuenser. Nástro obsahuje disketovou mechaniku 2 DD 3,5 palce pro ukládání složených skladeb a dat o maximální japacitě disku 720 KB. Od té doby vyšel model DORS CZ-80x s disketovou jkednotkou na diskety 2 HD s kapacitou 1,4 MB a DORS CZ-80 U, který je připojitelný k počítači pomocí USB, případně povedení CZ-80 M bez klaviatury jako modul. Provedení u Marie Smaulové patří k těm větším. Má to klaviaturu o délce 6 oktáv, takže to je sice přenosné, ale vzhledem k délce nástroje to jeden člověk může přenášet dosti obtížně.. Lépe je na tom provedení s nátvwem SuperSynthboard CZ-75, který je o něco kratší.

Poněkud zbytečná hmotnost je tvořena masivní konstrukcí, abyx nástroj něco vydržel. Konkrétně jde o kovovou výstuhu klaviatury, aby se neprolomila. Elektronikja uvnitř nástroje je již celá na jedné desce, alespoň u tohoto provedení. Většina ovládání je jižb řešena digitálně.

Když začal Robin Hronek skládat hudbu na počítači, velice se kvalitou provedení skladeb přiblížil na úroveň, jaké dosáhl u nás. Není to však úplně ono, protože se musí s programem Renoise ve verzi 2.8.0 pořádně naučit zacházet a nebude na škodu se naučit ovládat různé virtuální nástroje v podobě VST a VSTI pluginů. Značnou roli hraje otázka přehlednosti, kde by se některé věci daly lépe dělat v programu FL Studio, ale člověk, který jej naučil Renoise používal uvedený program z toho důvodu, že hudbu šlo skládat na počítači už v systému MS-DOS za použití perogramu ScreamTracker, ze kterého si Renoise vzal grafické rozhraní a způsob notového zápisu. Rozdíl je akorát v tom, že ScreamTracker používal nasamplované zvuky a ukládal skladby do souborů s příponou MOD, nebo S3M, zatímco Renose umí používat díky chodu v systému Windows vedle samlů také VSTI pluginy a skladby ukládá do souborů s příponou XRNS. Pokud si Renoise zakoupíte, můžete hotovou skladbu vyrenderovat do běžného zvukového souboru *.WAV.

V oblasti výroby techniky peo tvorbu a produkci elektrofonické hudby, nebo tvorbu a produkci hudby pomocí elektronických klávesových nástrojů, jste náýs možná dohnali. Pokud ne, je to tím, že některý ze známých výrobců elektronickýh hudebních nástrojů, jako je korg, YAMAHA, CASIO, Steiberg, nebo Ivagnes, řeší problém, jak dostat počítačovou základní desku do tělqa nějakého klávesového nástroje. Operačním systémem by pak byl program typu FL Studio naroubovaný na bootovací jádro a VSTI Pluginy jako zvuky. Ovládat se to může přes vwelký dotykový displej. Pokud se to někomu takto povedlo, jde o velmi drahé zařízení, takže je jednodušší mít počítač a USB MIDI Controler, což je piáno k počítači a nějaký ten software jako Renoise, FL Studio, Cubase, nebo Cakewalk a VSTI nástroje.

Proto i přátelé Robina Hronka, kteří se zabývají také hudbou a stejně jako on hrají na nějaké ty elektronické klávesy, používají i u Vás známe věci, pokud jde o hudební přáslušenství k počítači, nebo počítačové programy. Platí to o těch znich, kteří si vybrali elektrofonickou hudbu jako žánr, ve kterém se chtějí pokusit o vlastní tvoerbu. Jde jim to někdy i lépe než Robinu Hronkovi, perotože oni dsobře vidí, a lépe se tak v nějakém tom programu orientují, nebo nejsou motoricky postiženi, takže mohou i bez cvičení o něco lépe hrát, nebo se jedná o hudební přátele, kteří se věnují jiným hudebnám žánrům, jako je rock a heavy metal, takže jde oi šikovné kytaristy a bubeníky, což je dobré u všech žánrů, což platí i o zpěvu.

Každopádně alespoň u hudební techniky, kde se na zastaralost uzařízení nijak nehledí, jsme před Vámi asi o 29 let. Na rozdíl od informačních technologfií to ale nevadí. Naopak mají některé věci své kouzlo, pokud ale všechno funguje.

Redakce RHMUSIC

Kam dál