Červen 2012

První svobodné volby

24. června 2012 v 11:22 Zprávy o koncertech
17. listopadu 1989 skončila jedna politická éra, po které proběhly první svobodné volby. Jaká je spojitost s hudbou Robina Hronka? Jak se za chvíli dozvíte, jednalo se o politické angažmá formou veřejného hudebního vystoupení na Karlově mostě. Bohu žel jsdme našli patřičné dokumenty až nyní, ale nemělo by to tu chybět.

Dnes to vypadá, že jsme to dělat neměli, ale kdo to mohl tehdy tušit. Masová histerie a radost ze svobody i nás vedla k tomu, že jsme se jen tak pro radost angažovali tím vystoupením, za které jsme nic nechtěli, i když by nám lidé rádi nějaké ty drobné dali.

Do akce se zapojila celá rodina výrobou transparentu a děláním publika a technické pomoci. Lidi to dost přčitahovalo a bylo to moc fajn.

Na programu vystoupení byla vlastní tvorba Robina Hronka, skladby Jeana Michela Jarreho a co kdo chtěl.

Jak je vidět, technicky to bylo řžešeno jednoduše, protože nástroj YAMAHA PSR - 36 funguje také na baterie. Stašil pak rozkládací stůl a auto. Tenkrá to pořádali Rodiče Robina Hronka a rodina jeho bratra. .


Celou rodinu spolu s rodinou bratra Robina Hronka je na této fotografii jako publikum a osoby, které tehdy volily Občanské Fórum, což je vidět z transparentu na první fotografii.

Je docela možné, že se na fotografiách poznáte, pokud jste se tehdy této akce z§častnili jako členové rodiny, nebo přátelé, případně koůlemjdoucí, kteří sdíleli tento politický názor, nebo je zaujalo co a jak Robin Hronek tenkrát hrál.

Vystoupení byla tehdy dvě, ale fotky máme jen z jednoho. Jako takovou zajímavost stojí za zmínku skutečnost, že podobnost hudby Robina Hronka s tvorbou Jeana Michela Jarreho způswobovala, že si to lidé pletli .Stalo se, že se jeden mladík divil, že hrajeme Jarreho.

Někteřé přátelé a členové rodiny na fotkách z této akce nejsou a jejich kvalita je jen dokumentíární. Omluvte jejich zhoršenou kvalitu.

Bylo to moc pěkné


Redakcče RHMUSIC

Návštěva nového hudebního přítele

5. června 2012 v 18:45 Novinky
Dne 5. Června se stala zajímavá věc: Rovin Hronek se setkal s člověkem, díky kterému teď i domácí produkce hudby Robina Hronka dostává podobnou úroveň o jaké sní, nebo jaké dosáhl v komunitě lidí, které si nejspíše asi vymyslel, nebo jreří se snaží dšlat, že jsou produkty jeho fantazie. Tento člověk, kterého nebudeme jmenovat, neboť se běhrem návštěvy Robin Hronek nezeptal, zda-li o něm může něco napsat, ale můžeme jej označit třeba jako "Pan P."


Pan P obdržel kontakt na Robina Hronka v internetovém klubu fanoušků hudby Jeana Michela Jarreho od správce jeho webových stránek. Správně bychom asi neměli dělat reklamu, ale protože jde o styl který Robina Hronka inspiroval, jde o klub fanoušků JMJ na adrese http://www.jarre.cz .Pan P si pak našel vše na téma hudfby Robina Hronka a navázal s ním spojení.

To co udělali něškteří lidé z výše uvedené komunity, udělal pan P v tom smyslu, že pokud má hudební tvorba uspět, chtělo by to vylepšit. Toho lze docílit tím, že se bude hudba skládat na počítači v programu Renoise, o kterém je na tomto blogu článek. Robin Hronek se učí s tímto programem pracovat a opravdu je to rozdíl, i když to pořád není úplně ono.

Pan P má bohužel velké životní potížer, ze kterých je zoufalý, ale došlo k jeho níávšětvě u Robina Hronka, kterému byla svěřena jeho tvorba a bylo to zajímavé. Dle slov Robina Hronka se pan P bavil hlavně s jeho matkou, kterou si Ro
bin Hronek pozval z bezpoečnostních důvodů, neboť není v dnešní době bezpečné být sám s cizím člověkem. ZTnáme tak osud pana P a jeho živozt vedele žřešení různých technických záloežitostí okolo skládání hudby v Renoise a používání virtuálních symtetizátorů.l

Pan P. je také skladatel, ale sám o sobě to neříká. Skládá také elektrofonickou hudbu, z části možná inspirovanou JMJ, ovšem v jeho případě jde spíše o hudsbu počítačovou. Pan P je spíš programátor, ale kromě poslouchání hudby od Depeche Mode a počátků techna v 90tých letech jej zajímalo, jak je to asi uděšlané. Tak začal sakládat hudbu. Je to zajímavé.

Nejvywšší stupeň této technologie skládání hudby teď začal používat i Robin Hronek v podobě práce v Renoise 2.8. Uvidíme, co z toho bufde.


Redakce RHMUSIC