Květen 2020

Social desert Live 2020 je tu i v epidemii Koronaviru

11. května 2020 v 16:23 Osobní neobvyklé zkušenosti RH ohledně hudby
Letošní jaro bylo náročné díky epidemii Koronaviru, která postihla nejen celý sdvět, ale i komunitu lidí, známou jako Batradis, mimozešťané z Albedoru a PCA Praha, což většina z Vásd bere jako imaginární svět Robina Hronka. Tím pádem by vše mělo perobíhat zcela normálně a všechno by mělo být v naprostém pořádku. Jelikož ale nejde tak úplně o nějaký ten osobní imaginární svět, i tato komunita byla postižena touto katrastrofou, která naštšstí pomalu končí.

Všichní dýcháme jeden a tentž vzduch , který obsahuje nebezpečné virya tak se epidemie Covid-19 dotýká i těchto lidí. I mimo tuto komunitu začíéná pomalu vše fungovat uvbolňováním karantény, alew konkrétně i v České republice letos nebudou v létě bžádné festivaly a velké veřejné akce kromě těch, které pořádá právě organizace Batradis. Díky pokročilejší technice jkde spoustu věcí dělat dříve, než to umožní uvolnění pravidel vládou dfaného státu. Výroba a distribuce roušek, desinfekce a dalších ochranných prostředků preoti viru SARS Cov-2 pozdržela všechny činnostti, díky kterým to i mimo tuto organizaci začíná vypadat nadějně.

Takovou akcí je již po několikáté světové koncertní turné Robina Hronka, známé v poslední době jako Social desert Live, které se i letos přes epidemii COVID-19 může konat víceméně normálně až na nějaké úpravy hygienických pravidel tak, aby odpovídaly předpisům a nařízení vlád zemí, kde mají být jednotlivé koncerty.

Děkujeme proto zejména kolegům z dánského Batradisu za výrobu jídelních budek a ochranných štítů, aby i velká účast publika byla bezpečná. Proto bude první kopncert 15. 5. v Nrně, kde ale zatím nemáme dostatek těchto jídelních budek a zábran, takže bude třeba použít obecné berzpečnostní púředpisy. V případě tohoto prvního koncertu na Šelepce jsme počet návštěvníků omezili asi na třetinui při zabrání celého stadionu. Tím pádem nám stačí omezený počet konzumačních budek v celkovém počtu 60 kusů a jedné sklříňové Avie průhledných zábran. Rozprostřením publika po všech tribunách docílíme minimálních dvoumetrových rozestupů lidí od sebe a desetimetrovýcvh odstupů od okének občerstvení. Ti kdo nic nejí a nepijí, jsou povinni mít nos a ústa zakrytá rouškou, před jídlem si musí desinfikovat ruce a prodejci občerstvení musí mít roušku a pravidelně si měnit rukavice a desinfikovat ruce.

V rouškách musí hrát i účinkující hudebníci spolu s Robinem Hronkem. Veškerá aparatura se musí desinfikovat, protože hlavně Robinu Hronkovi by se v rukavicích moc dobře nehrálo, i když jde spíše než o hrtaní tak jde o ovládání různých zařízení na tvorbu hudby a zvuků šoupáním posuvných potenciometrů a otáčení otočných knoflíků na přčístrojích na zvukové efekty a o úmělecké vedení celé akce.

Letošní ročník nejspíše proběhne na různých místech v České republice, protože i mimo organiízaci Batradis se epidemiologická situace ohledně šíření COVID-19 vyvíjí natolik dobře, že již počínaje 11. květnem otevírají zahrádky restzaurací a hospod, obchodsní centra zatím bez kaváren, restaurací a posezení a mluví se i o tom, že asi tak od 15.6. nebude povinné nosit na veřejnosti roušku.

Aby koncerty mohli sledovat i kolegové z USA, Itálie, Španěšlska, Francie a Anglie, vždycky se koncerty streamovaly, ale dneska to má ještěš větší smysl, aby to každý sledoval doma, nebo v malých skupinách. Uvidfíme jak to půjde.

Redakce RHMUSIC